خانه TOEFL

TOEFL

تافل آزمون بسیار مشخص و سیستماتیک است. به دلیل اینکه برای اهداف آکادمیک ساخته شده اند تمام مهارت ها و تمام بخش های آزمون با محوریت آکادمیک می باشد.برای آمادگی در تافل سه اصل وجود دارد که اگر هر یک از آنها را انجام ندهیم دچار مشکل خواهیم شد.اصل اول مربوط به شناخت ساختار و نحوه برگزاری تافل می باشد.اصل دوم تقویت مهارت های زبانی و دانش زبان انگلیسی است.اصل سوم تمرین روی نمونه سوالات می باشد.تافل انواع مختلفی دارد که ما در این جا فقط TOEFL IBT مد نظرمان است و دیگر انواع این آزمون را بررسی نمی کنیم.

- Advertisement -

محبوبترین پست ها

بهترین ها