80 درصد تخفیف

| نرم افزار رایتینگ IELTS

 • دسته‌بندی: آموزش ریدینگ تافل

  دانلود کتاب essential words for toefl لغات ضروری تافل
  0
  Essential words for TOEFL
  برای بهبود نمره ریدینگ تافل شما باید دایره لغات گسترده ای داشته باشید بنابر این...
  ریدینگ TOEFL
  0
  فوت و فن ریدینگ TOEFL پیش از آزمون
  قبلن نکات مهم در بخش ریدینگ TOEFL در جلسه ی آزمون را توضیح دادیم، اما...
  ریدینگ تافل
  0
  فوت و فن ریدینگ تافل در جلسه ی آزمون
  تا اینجا تمام انواع سوال های بخش ریدینگ تافل را مرور کردیم، و تکنیک پاسخ گویی...
  Fill in a Table (پر کردن جدول)
  0
  Fill in a Table (پر کردن جدول)
  پیش از این در مقاله یی به معرفی بخش ریدینگ تافل پرداختیم و انواع سوال...
  Prose Summary
  1
  Prose Summary (خلاصه ی متن)
  پیش از این در مقاله یی به معرفی بخش Reading تافل پرداختیم و انواع سوال...
  Insert Text Questions
  0
  Insert Text Questions (سوال های جاگذاری متن)
  پیش از این در مقاله یی به معرفی بخش Reading تافل پرداختیم و انواع سوال...
  Sentence Simplification Questions
  0
  Sentence Simplification Questions (سوال های ساده کردن جمله)
  پیش از این در مقاله یی به معرفی بخش Reading تافل پرداختیم و انواع سوال...
  Reference Questions
  0
  Reference Questions (سوال های ارجاع)
  پیش از این در مقاله یی به معرفی بخش Reading تافل پرداختیم و انواع سوال...
  1 2