80 درصد تخفیف

| نرم افزار رایتینگ IELTS

 • لو دادن به انگلیسی

  idiom and expression

  خواندن این مطلب

  2 دقیقه

  زمان میبرد!

  لو دادن به انگلیسی

  لو دادن به انگلیسی

  لو دادن به انگلیسی، در شرایط مختلف معادل های مختلفی دارد. اگر یک اصطلاح بلدیم که برایمان لو دادن ترجمه شده است لزوماً در همه جا کاربرد ندارد. لازم است یاد بگیریم کجا و در چه شرایطی می توانیم از ان استفاده کنیم.

  لو دادن به انگلیسی معادل های مختلف

   

  Rat somebody out: لو دادن به انگلیسی

   

  revealing someone’s secret especially to court or authorities about something wrong that they have done.

  Example

  Amy will rat you out, if you don’t bribe him

  Although I gave him his share, he ratted me out

  The journalist ratted out the authorities who were involved with the embezzlement

  He was beaten and tortured severely, but he didn’t rat me out.

  Tell on someone: لو دادن(کودکانه)

   

  To report someone’s bad behavior

  Example

  Amy told on me, so our teacher kicked me out of the class

  Please don’t tell on me – my parents will kill me if they find out

  when I was living in the north my neighbors told on me. They told my parents that I had invited my girlfriend to my house

  I stole the exam papers, I don’t know who told on me, but everyone knew I had stolen the papers

   

   

  Squeal on someone: لو دادن (جرم و جنایت به پلیس)

   

   

  To inform the authority about someone’s crime

  Example

  Max was afraid that the witness would squeal on him to the cops

  Please promise you won’t squeal on me

  The police arrested one of the smugglers, he squealed on his accomplice

  The secretary squealed on her manager

   

  لو دادن به انگلیسی موارد دیگری را هم شامل می شود که در این جا به همین سه اصطلاح بسنده میکنم.

   

  درباره نویسنده  نظرات کاربران  دیدگاهتان را بنویسید

  مطالب مرتبط