80 درصد تخفیف

| نرم افزار رایتینگ IELTS

لو دادن به انگلیسی

idiom and expression

خواندن این مطلب

2 دقیقه

زمان میبرد!

لو دادن به انگلیسی

لو دادن به انگلیسی

لو دادن به انگلیسی، در شرایط مختلف معادل های مختلفی دارد. اگر یک اصطلاح بلدیم که برایمان لو دادن ترجمه شده است لزوماً در همه جا کاربرد ندارد. لازم است یاد بگیریم کجا و در چه شرایطی می توانیم از ان استفاده کنیم.

لو دادن به انگلیسی معادل های مختلف

 

Rat somebody out: لو دادن به انگلیسی

 

revealing someone’s secret especially to court or authorities about something wrong that they have done.

Example

Amy will rat you out, if you don’t bribe him

Although I gave him his share, he ratted me out

The journalist ratted out the authorities who were involved with the embezzlement

He was beaten and tortured severely, but he didn’t rat me out.

Tell on someone: لو دادن(کودکانه)

 

To report someone’s bad behavior

Example

Amy told on me, so our teacher kicked me out of the class

Please don’t tell on me – my parents will kill me if they find out

when I was living in the north my neighbors told on me. They told my parents that I had invited my girlfriend to my house

I stole the exam papers, I don’t know who told on me, but everyone knew I had stolen the papers

 

 

Squeal on someone: لو دادن (جرم و جنایت به پلیس)

 

 

To inform the authority about someone’s crime

Example

Max was afraid that the witness would squeal on him to the cops

Please promise you won’t squeal on me

The police arrested one of the smugglers, he squealed on his accomplice

The secretary squealed on her manager

 

لو دادن به انگلیسی موارد دیگری را هم شامل می شود که در این جا به همین سه اصطلاح بسنده میکنم.

 

درباره نویسندهنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبطدسته بندی مطالب

محصولات جدید

جستجو کنید ...

تبلیغات