80 درصد تخفیف

| نرم افزار رایتینگ IELTS

آموزش زمان گذشته استمراری همراه با داستان و مثال Past Continuous

Past Continuous زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

خواندن این مطلب

5 دقیقه

زمان میبرد!

آموزش زمان گذشته استمراری همراه با داستان و مثال Past Continuous

در آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان ها در اولیت قرار دارند. در این بخش زمان گذشته استمراری را به شما آموزش خواهیم داد.

می توانید برای مرور به سراغ زمان گذشته ساده بروید. اما اگر هنوز زمان حال استمراری را یاد نگرفته اید اول این کار را انجام دهید چرا که اگر این زمان را بلد باشید قطعا بع سادگی می توانید زمان گذشته ساده را نیز فرا بگیرید چرا که بسیار شبیه یکدیگرند با این تفاوت که در زمان گذشته استمراری از Was/ Were استفاده می کنیم.

گرچه مطالعه و یادگیری زمان حال ساده  کار شما را راحت تر می کند. به هر ترتیب اگر هم تمام زمان های نام برده را بلد نیستید ایرادی ندارد می توانید زمان گذشته استمراری در این مقاله به سادگی بیاموزید.

آموزش زمان گذشته استمراری Past Continuous

 

.I was working on my project when my computer’s screen went off

.She was cooking when I arrived home

.we were walking in the street when we saw an accident

.While he was studying I was working in the bank

.When he was in a rut I was working enthusiastically

مثال های بالا را با دقت بخوانید به زمان استفاده شده در این جملات زمان گذشته استمراری یا Past Perfect  می گویند.

با نگاهی سطحی به جملات بالا در می یابیم که در جملات از این نوع یک فاعل وجود دارد و گذشته فعل To Be  و بعد از آن از فعل به همراه ING استفاده شده به فرمول زیر دقت کنید.

Past Continuous فرمول زمان گذشته استمراری

 

منفی کردن زمان گذشته استمراری

 

در نظر داشته باشید در تمام گرامر زبان انگلیسی برای منفی کردن از NOT استفاده می شود و آن را بعد از فعل کمکی قرار می دهیم.

در زمان Past Continuous کلمه Not را بعد از Was/ Were  قرار می دهیم.

Past Contonuous Grammar منفی زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

 

.She was not working yesterday from 4 to 6

.Students weren’t studying during the term

.I wasn’t sleeping when you called me

.He wasn’t driving when I saw him

.Jo and Thelma weren’t jogging when we saw them in the gym

 

سوالی کردن زمان گذشته استمراری

برای سوالی کردن زمان Past Continuous  در زبان انگلیسی کافیست Was/ Were  را به اول جمله بیاوریم و در اخر علامت سوال قرار دهیم.

سوالی کردن زمان گذشته استمراری در گرامر زبان انگلیسی

 

?Were you studying when I called you

.No, I was just taking a nap

?Were the builders working well

.Yes, they working all the day to finish the project

?Was he painting when you went there

.No, he was eating lunch

?Was your wife driving when you had an accident

.Yes, she was driving; she couldn’t control the car

 

کاربرد زمان گذشته استمراری

 

  1. اگر فعالیتی در حال وقوع باشد و اتفاق دیگری آن را قطع کند. در این صورت فعالیت طولانی تر یا اصلی را با زمان گذشته استمراری بیان میکنیم و آن کاری که باعث قطع شدن کار دیگر شده باشد را با زمان گذشته ساده می آوریم.

 

.I was walking in the street when I saw an accident

می بینیم که در مثال بالا I was walking کار اصلی و طولانی تر است که در حال انجام ان بودیم  I saw an accident به این معنا که در حین قدم زدن تصادفی را دیدیم که ممکن است بعد از دیدن تصادف هم به قدم زدن ادامه داده باشیم.

 

نکته: اگر در زمان دقیقی در حال انجام کار دیگری باشیم باز هم از زمان گذشته استمراری استفاده می کنیم.

 

.Yesterday morning, I was eating breakfast at 9:15

 در مثال بالا می بینید که یک زمان آورده شده یعنی ساعت 9:15 دقیقه که در آن زمان در حال خوردن صبحانه بوده ام.

 

  1. دو کار و فعالیت هم زمان به صورت مداوم و استمراری به موازات هم دیگر انجام شوند.

.While she was studying I was watching movies

.I was working hard while she was sunbathing in Hawaii

  1. برای استمرار در حالتی که زمان شروع و پایان کاری را بیان کرده باشیم و در تمام طول آن مدت کاری را انجام داده باشیم.

.Yesterday from 12 to 2 I was doing my homework

.Since 2015 to 2017 He was working one a terrible project

  1. برای بیان اعصاب خورید و ناراحتی ویا چیزی که روی اعصاب بوده.

.She was always nagging when we were together

.They were playing football in the streets all the time

 

توصیه اکید دارم که حتماً افعال Non-Action  را مطالعه نمایید تا بدانید چه فعل هایی به صورت ING استفاده نمی شوند.

 

داستان کوتاه زمان Past Continuous

burka past continuous

 

It was raining cats and dog yesterday morning. Ghazal had an exam. She was driving while it was raining. Ghazal was trying to take another path to get rid of the heavy traffic

She was Crying because her exam was already started and she was still in the traffic. She was thinking about how to get to university for exam. That was a great idea to take a motorcyclist, but it was raining, so no motorcyclists could be found

Finally, she parked her car somewhere safe. While she was running cars were throwing dirty water on to her cloth. When she arrived a woman with burka was walking through the gate. As soon as the woman with burka saw Ghazal angrily stopped her.  According to the aggressive woman Ghazal were not allowed to take part in the exam because she was not wearing a burka

درباره نویسندهنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبطدسته بندی مطالب

محصولات جدید

جستجو کنید ...

تبلیغات