آموزش زمان حال استمراری | Present Continuous همراه با مثال به زبان ساده

0
314
زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

در آموزش زبان انگلیسی، آموزش گرامر و در راس آن زمان ها اهمیت ویژه ای دارد در این مقاله قصد داریم زمان حال استمراری یا Present Continuous آموزش دهیم.

قبل از اینکه بخواهید زمان حال استمراری در زبان انگلیسی را همراه با مثال و توضیح یاد بگیرید بهتر است نگاهی هم به زمان حال ساده در زبان انگلیسی بی اندازید.

حتی توصیه می کنم قبل از آن زمان گذشته ساده و زمان آینده ساده را نیز مطالعه نمایید.

آموزش زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

به مثال های زیر توجه کنید:

.I am watching the football match now

.I am teaching you English Present Continuous tense

.You are reading these sentences

.You are looking at you screen right now

.She is playing the guitar at the moment

.They are Cooking fish in the kitchen now

 

به جملات بالا در گرامر زبان انگلیسی حال استمراری می گویند.

زمان حال استمراری به سادگی قابل ساختن است. در اول جمله یک فاعل وجود دارد بعد از فاعل فعل To Be نیاز داریم و بعد از آن فعل همراه با ING می آید.

ساختار زمان حال استمراری فرمول جمله سازی

 

منفی کردن زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

 

منفی کردن زمان حال استمراری هم مانند دیگر tense های انگلیسی کار بسیار ساده ایت و تنها کاری که لازم است انجام بدهیم این است که بعد از فعل To Be  یک Not  اضافه کنید.

نحوه منفی کردن زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

 

 

.I am not drinking tea now

.He is not listening to music at the moment

مقاله زیر را به هیچ وجه از دست ندهید  آموزش گرامر Relative Clauses به طور کامل و جامع همراه با تمرین و نمونه سوال

.We are not watching the football match

.She is reading a book

.Jo and David are driving now

 

سوالی کردن زمان Present Continuous

 

برای سوالی کردن زمان حال استمراری فعل To Be را به اول جمله می بریم و بعد فاعل را می نویسیم و بقیه جمله را بدون تغییر می نویسیم.

آموزش سوالی کردن زمان حال استمراری

 

?Are you watching TV

.Yes, I am. I am watching a movie

.Is she studying for her exam

.No, she isn’t. She is talking on the phone

?Are they cooking

.Yes, they are all cooking dinner for the guests

?Is it working properly

.No, it isn’t. it is not working properly

?Is she driving

.No, she isn’t. She is not driving now

 

کاربرد زمان حال استمراری در زمان انگلیسی

 

 

  1. برای بیان کار ها و اتفاقات و فعالیت هایی که هم اکنون در حال وقوع هستند.

.Now you are learning Present Continuous tense

.I am teaching English now

  1. برای Arrangement اشاره به آینده.

 

.Next week I am visiting my doctor

.They are getting married next month

 

  1. برای بیان اتفاقات و کار های رایج در که به تازگی رایج شده اند.

 

.A lot of people are immigrating to Canada nowadays

.It is getting colder these days

 

  1. کار هایی که به صورت عمومی بیان می شوند و یا نزدیک به زمان حال اتفاق می افتند و یا برای کار های موقتی.

?What are you doing these days

.Well, I am learning English. Also I am working in a company

مقاله زیر را به هیچ وجه از دست ندهید  قید تکراردر زبان انگلیسی Adverb of Frequency

. I am working in Asalouye now, but sooner or later I will come back to Tehran

  1. برای بیان کار هایی که روی نرو شما هستند.

 

.She is nagging all the time that’s why I am getting divorced

.He is always lying to me, that is the reason why I hate him

 

نکات مهم در استفاده از زمان Present Continuous

 

  1. افعال Non-Action، ING  نمی گیرند.

 

.I believe he is a nice boy

.I have a car

حتما مقاله افعال Non-Action را مطالعه نمایید.

 

  1. اگر فعلی به e ختم شود برای اضافه کردن ing آن را حذف می کنیم.

Argue = Arguing

Love = Loving

Agree = Agreeing

نکته: افعال Age, dye, singe از این قاعده مستثنا هستند.

Age = Ageing

Dye = Dyeing

Singe = Singeing

 

  1. اگر فعل تک بخشی باید و به حرف بی صدا ختم شود قبل آن حرف با صدا باشد، حرف بی صدای آخر ان را دو برابر می کنیم

Run = Running

Stop = Stopping

Hit = Hitting

 

  1. افعال دو بخشی ویا بیشتری که به حرف بی صدا ختم می شوند و در سیلاب اخرشان حرف با صدا وجود دارد و استرس کلمه روی سیلاب اخر انها باشد، حرف بی صدای آخر را دو برابر می کنیم.

Admit = Admitting

Begin = Beginning

 

 

بر اساس تصویر زیر جملات زمان حال استمراری بنویسید.

جمله سازی با زمان حال استمراری

آموزش زمان حال استمراری | Present Continuous همراه با مثال به زبان ساده
4.4 (87.5%) 8 votes
از این مقاله خوشم آمده و می خواهم آن را به اشتراک بگذارم ☻

درج دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here