خانه IELTS

IELTS

آیلتس آزمونی است که شامل  چهار مهارت Speaking, Reading, Writing, Listening است.برای پاسخ دادن به هر یک از سوالات آیلتس نیاز به دانش زبانی، تسلط بر انواع سوالات هر بخش و تمرین نمونه سوالات می باشد.برای تقویت مهارت های زبانی می توانید از بخش های مختلف سایت استفاده کنید.تمام تکنیک های لازم برای پاسخ دادن به هر چهار مهارت را به شما با جزیات لازم آموزش می دهیم.گرفتن نمره 7 آیلتس 3 مرحله دارد.

  1. تقویت تمام مهارت های زبانی همراه با دایره لغات و گرامر
  2. تسلط کامل بر ساختار آیلتس و بخش ها و انواع سوالات هر مهارت
  3. تمرین بسیار زیاد روی نمونه سوالات

- Advertisement -

محبوبترین پست ها

بهترین ها