80 درصد تخفیف

| نرم افزار رایتینگ IELTS

Insert Text Questions (سوال های جاگذاری متن)

Insert Text Questions

خواندن این مطلب

6 دقیقه

زمان میبرد!

Insert Text Questions (سوال های جاگذاری متن)

پیش از این در مقاله یی به معرفی بخش Reading تافل پرداختیم و انواع سوال های موجود در این بخش را فهرست کردیم؛ اگر این مقاله را هنوز نخوانده اید پیشنهاد می کنیم ابتدا آن را بخوانید. در این مقاله به بررسی هشتمین نوع از این سوال ها، یعنی Insert Text Questions یا به فارسی «سوال های جاگذاری متن» خواهیم پرداخت. مقاله های مربوط به دیگر انواع سوالات بخش Reading تافل را نیز در دلینگلیش بخوانید.

قبل از هر چیز به این فایل صوتی گوش کنید:

 

Insert Text Questions (سوال های جاگذاری متن)

در سوال های جاگذاری متن (Insert Text Questions)، به شما جمله یی جدید (که در متن نبوده) داده می شود که شما می بایست آن را در جای مناسب در پاراگرافی از متن قرار دهید. چهار جایی که شما می توانید از بینشان برای جایگذاری جمله انتخاب کنید با مربعی سیاه رنگ [■] مشخص شده اند. وقتی روی هر یک از مربع ها کلیک کنید، جمله ی مذکور موقتن در آن جا قرار می گیرد (که مجددن قابل جا به جایی است).

برای فهمیدن این که آیا جایی که برای این قرار دادن این جمله انتخاب کرده اید مناسب است، باید به محتوای پاراگراف و خصوصن محتوای جمله ی قبل و بعد از جایی که جمله ی جدید را قرار داده اید دقت کنید. همچنین باید به ساختار گرامری جمله و ترتیب قرار گرفتن ایده ها در پاراگراف هم دقت کنید.

در هر متن تافل حتمن 1 عدد از این نوع سوال وجود دارد؛ پس کسب مهارت در این نوع سوال از اوجب واجبات است!

 

صورت سوال های جاگذاری متن (Insert Text Questions)

صورت این نوع سوال همیشه به یک شکل طرح می شود:

Look at the four squares [■] that indicate where the following sentence can be added to the passage.

[A sentence in bold]

Where would the sentence best fit?

Click on a square [■] to insert the sentence in the passage.

 

به جای عبارت [A sentence in bold]، جمله ی جدیدی که باید در متن بگذارید نمایش داده می شود.

 

مثال برای سوال های جاگذاری متن (Insert Text Questions)

مثال ذیل نمونه یی از یک امتحان واقعی تافل است.

Look at the four squares [■] that indicate where the following sentence can be added to the passage.

This is the criterion emphasized by Darwin’s theory of evolution by natural selection.

Where would the sentence best fit?

 

Impacts by meteorites represent one mechanism that could cause global catastrophes and seriously influence the evolution of life all over the planet. ■ According to some estimates, the majority of all extinctions of species may be due to such impacts. ■ Such a perspective fundamentally changes our view of biological evolution. ■ The standard criterion for survival of a species is its success in competing with other species and adapting to slowly changing environments. ■ Yet an equally important criterion is the ability of a species to survive random global ecological catastrophes due to impacts.

 

تکنیک پاسخگویی به Insert Text Questions (سوال های جاگذاری متن)

برای جواب دادن به این سوال ابتدا باید جمله یی که به ما داده شده است را به دقت بخوانیم معنایش را کامل متوجه بشویم. در این جا جمله به این معناست: «این چارچوبی است که نظریه ی داورین مبنی بر تکامل به وسیله ی انتخاب طبیعی بر آن تأکید می کند.»

سپس قبل از آن که شروع به خواندن پاراگراف کنید به اولین کلمه یا عبارتی که شروع کننده ی جمله است دقت کنید، چرا که به وسیله ی آن می توانید جای جمله را از نظر ترتیب قرار گرفتن ایده ها در متن معلوم کنید. در این جا جمله با عبارت “this is the criterion” شروع شده. پس دقت کنید وقتی جمله می گوید «این چارچوبی است…»، یعنی قبل از این جمله در متن چارچوبی از پیش تعریف شده، و حالا این جمله می خواهد بگوید این چارچوب منتسب به داروین است.

 

پاسخ مثال Insert Text Questions (سوال های جاگذاری متن)

حالا ببینیم جمله کجا می تواند قرار بگیرد:

نمی توانیم جمله را جای مربع اول بگذاریم چون قبل از آن اصلن چارچوبی تعریف نشده که این جمله بخواهد به آن اشاره کند.

آن را جای مربع دوم هم نمی توانیم بگذاریم؛ دقیقن به همان دلیل قبلی.

آن را جای مربع سوم هم نمی توانیم قرار بدهیم؛ مجددن به همان دلیل قبلی_ هنوز چارچوبی تعریف نشده که جمله ی جدید به آن اشاره کند.

اما آن را می توانیم جای مربع چهارم بگذاریم، چون دقیقن در جمله ی قبل از آن راجع به چارچوبی در مورد بقای انواع توضیح داده شده. قرار دادن جمله ی جدید هم با معنا و منطقی است، هم خللی در ترتیب قرار گرفتن اطلاعات در متن ایجاد نمی کند.

 

استفاده از سرنخ های گرامری برای پاسخ گویی به
Insert Text Questions (سوال های جاگذاری متن)

علاوه بر فهم معنای جمله، سرنخ های گرامری هم برای جواب دادن به این نوع سوال به ما کمک می کنند. توجه به برخی جنبه های گرامر _خصوصن ضمیر ها، حروف اضافه، و کلمات ربط_ برای جواب دادن این سوالات ضروری ست. دانستن چنین مواردی می تواند به کمک کند تا ارتباط بین جمله های مختلف متن را پیدا کنیم، و جمله ی جدیدی که به ما داده می شود را مانند تکه ی درستی از پازل در جای مناسبش قرار بدهیم. از این قبیل می توان به مواردی که در ادامه می بینید اشاره کرد:

ضمیر های شخصی (Personal Pronouns)، مثل: (It, We, They)،

ضمیر های اشاره یی (Demonstrative Pronouns)، مثل: (This, That, These)،

ضمیر های موصولی (Relative Pronouns)، مثل: (Who, Which, That)؛

کلمات (یا حروف اضافه ی) ربط (Conjunction)، مثل: (But, Until, As)؛

علائم (یا اصطلاحات) انتقالی (Transitional Expression)، مثل: (In contrast, Besides, As a result, For example, In conclusion).

درباره نویسندهنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبطدسته بندی مطالب

محصولات جدید

جستجو کنید ...

تبلیغات