گرامر used to تمام حالت ها نحوه سوالی کردن و مثال و جمله سازی

این مقاله توسط محمدعلی هاشمی در تاریخ نوشته شده است و سطح این متن است.
مطالعه این متن نیازمند صرف دقیقه زمان می باشد.گرامر used to انواعی دارد که در این مقاله به طور کامل به شما آموزش می دهیم. شاید بارها و بار های با این ساختار که بر عادت داشتن دلالت می کند برخورد کرده باشید.

برای دیگر نکات گرامری به بخش آموزش گرامر زبان انگلیسی مراجعه کنید و اگر قصد دارید زبان انگلیسی و دیگر مهارت های خود را تقویت کنید به بخش آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

 

استفاده از گرامر used to

همان طور که پیش تر گفتم برای اینکه عادت داشتن را در زبان انگلیسی بگوییم از used to استفاده می کنیم.

اگر used to  را به طور خالص استفاده کنیم به معنای ان  است که در گذشته به کاری عادت داشته ایم و در گذشته مدتی آن را انجام می دادیم ولی حالا دیگر ان کار را انجام نمی دهیم.

 

I used to play football every day when I was a teenager

My son used to visit us before he got married

They used to abuse the people before they were killed all

سوالی کردن گرامر used to

اگر دقت کرده باشید به نحوی این ساختار گذشته محسوب می شود و برای سوالی و منفی کردن ان نیاز به یک فعل کمکی هست.

بنابر این فعل کمکی ما Did  می باشد.

بنابر این با گرامر used to  همانند زمان گذشته ساده بر خورد می کنیم.

 

?Did he use to study English

Yes, he did. He sued to study English when he was in Iran

?Did you use to play ping-pong during the summer

No, I didn’t. I used to play football in the streets

?Did she use to go on a lot of dates when she was in her 20s

Yes, she did. She used to have a lot of affairs when she was young

 

 

منفی کردن گرامر used to

برای منفی کردن این گرامر مانند گدشته ساده عمل می کنیم و از Didn’t  استفاده می کنیم.

 

She didn’t use to strike up a great relationship with anybody

Ghazal didn’t use to live alone

They didn’t use to watch movies

آهنگ used to

به آهنگ زیبای used to گوش دهید. زیبا ترین آهنگ در جهان.

 

زمان حال be used to

اگر عادت به کاری داشته باشیم و کاری برایمان عادی باشد و عجیب نباشد از این ساختار استفاده می کنیم.

 

People are used to hearing about authorities’ embezzlements

Iran is used to sanctions

They are used to governing the country by chance

نکته: برای منفی و سوالی کردن ان نیز از فعل To Be استفاده می کنیم.

 

?Are you used to listening to Rock music

I am not really used to listening to Rock music

نکته: دقت داشته باشید در زمان حال گرامر used to  بعد از آن یا اسم استفاده می کنیم یا فعل با ING

Subject + To Be + Used to + Noun/Gerund

 

گذشته be used to

همان طور که در بالا هم گفته شد می توانید به جای am, is, are  از افعال گذشته Was/Were نیز استفاده کنیم.

She was used to listening to music before she got depressed

They were used to dancing before people got mad and had a revolution

گرامر Be Getting Used To

اگر بخواهیم درباره فعالیتی که در حال عادت کردن به ان هستیم گفتگو کونیم از گرامر Get used to  استفاده می کنیم.

 

People are getting used to living under international sanctions

They are getting used to living under pressure

I am getting used to living in the US

 

گرامر used to تمام حالت ها نحوه سوالی کردن و مثال و جمله سازی
۴.۶ (۹۱.۹۴%) ۶۲ vote[s]