حروف تعریف اسم (Articles)

0
439
Grammar and Structure

Articles

(حروف تعریف اسم)

 

به نظرتان متداول ترین کلمه ی انگلیسی کدام کلمه است؟

_حدستان چیست؟

شاید تعجب کنید، اما طبق آمار Cambridge Corpus متداول ترین کلمه ی انگلیسی چه در گفتار و چه در نوشتار، کلمه ی «the» است. هر پاراگراف عادی یی که دلتان می خواهد را انتخاب کنید و دفعات تکرار هر کلمه را بشمارید، ببینید چند بار کلمه ی the در آن تکرار می شود.

کلمه ی the در کنار a و an سه حرف تعریف (یا همان Article) انگلیسی را تشکیل می دهند. حرف تعریف برای ما فارسی زبانان کمی نامانوس است، به این دلیل که در فارسی به جز برای نشان دادن «نکره» بودن یک کلمه، جای دیگری حرف تعریف به کار نمی بریم. بنابراین بیایید با تعریفی از کلمه ی Article شروع کنیم.

 

Article → Grammar: any of a small set of words or affixes (such as a, an, and the) used with nouns to limit or give definiteness to the application”

تعریف فوق که نقل قول از دیکشنری آنلاین وبستر است، کلمه ی Article در دستور زبان را به این شکل تعریف می کند: کلمات یا علائم کوچکی (شامل a، an، و the) که با اسم ها استفاده می شوند تا شمار یا قطعیت آن ها را تعریف کنند.

Articles, Definite and Indefiniteبه عبارت دیگر a، an، و the نکره یا معرفه بودن یک کلمه را تعیین می کنند. مثلن در فارسی می گوییم:

  • سینا کتابی به محمد داد.

در جمله ی فوق حرف «ی» علامت نکرگی است_ یعنی یک کتاب؛ حالا هر کتابی که باشد.

مقاله زیر را به هیچ وجه از دست ندهید  Reported Sentences (جملات نقل قول شده)

در انگلیسی حروف a و an معادل همین حرف «ی» نکره در فارسی هستند، و به آن ها «Indefinite Article» می گویند. مثلن جمله ی فوق را به انگلیسی به این شکل می گوییم:

  • Sina gave a book to Mohammad.

اما مشکل آن جاست که ما در فارسی علامت اسم معرفه نداریم. به مثال ذیل دقت کنید:

  • محمد کتاب را دوست نداشت.

اگر فرض کنیم جمله ی فوق ادامه ی جمله ی مثال قبل است، پس می دانیم که موضوع صحبت راجع به کتابی است که سینا به محمد هدیه داده. در جمله ی «محمد کتاب را دوست نداشت»، کلمه ی «کتاب» به آن کتاب خاصی که سینا به محمد هدیه داده اشاره دارد. اما در هر حال هیچ علامتی وجود ندارد که معرفه بودن این کلمه را نشان بدهد. این در حالی است در انگلیسی علامت معرفه داریم _خوبش هم داریم! ترجمه ی این جمله به انگلیسی می شود:

  • Mohammad didn’t like the book.

پس «the» در انگلیسی علامت معرفه است، و به آن «Definite Article» می گویند.

حال می رسیم به وجه مشترک انگلیسی و فارسی؛ یعنی جایی که در هر دو زبان هیچ علامت نکره یا معرفه یی وجود ندارد. که در انگلیسی به این حالت می گویند «Zero Article». به مثال ذیل دقت کنید:

  • محمد اصلن علاقه یی به کتاب ندارد.

در جمله ی «محمد اصلن علاقه یی به کتاب ندارد»، کلمه ی «کتاب» به کلیت همه ی کتاب های جهان اشاره دارد. در فارسی مجددن هیچ علامتی برای این مورد وجود ندارد. در انگلیسی هم گاهی (ولی نه همیشه) علامتی برای آن وجود ندارد. به طور مثال، ترجمه ی جمله ی فوق می شود:

  • Mohammad doesn’t like books at all.
مقاله زیر را به هیچ وجه از دست ندهید  آموزش زمان گذشته استمراری همراه با داستان و مثال Past Continuous

جمع بندی:

پس بیایید یک بار جمع بندی کنیم. در انگلیسی سه حالت برای حرف تعریف اسم وجود دارد:

Indefinite Article (a, an) –نکره

Definite Article (the) – معرفه

Zero Article – بدون علامت

به علت گستردگی استفاده ی این حروف تعریف در موارد گوناگون، این مبحث از دستور زبان انگلیسی تبدیل به موضوعی دشوار برای یادگیرندگان زبان انگلیسی شده؛ خصوصن برای ما فارسی زبان ها که در برخی موارد در زبان مادری مان اصلن معادلی برای آن ها نداریم. با توجه به سابقه ی تدریسمان با قطعیت می گوییم این مبحث از آن هایی است که زبان آموزان همیشه در آن مشکل دارند. حتا زبان آموزان سطح پیشرفته (و خود مدرسین) در استفاده ی درست از حروف تعریف اسم بعضن دچار اشتباه می شوند. اما ما در مقاله هایی مفصل به صورت جز به جز تمام موارد استفاده ی این حروف را توضیح داده ایم. با دلینگلیش در روز های آینده همراه باشید تا این مقاله ها را بخوانید.

انگلیسی را خوشمزه یاد بگیرید!

حروف تعریف اسم (Articles)
5 (100%) 2 votes
از این مقاله خوشم آمده و می خواهم آن را به اشتراک بگذارم ☻
  • 1
    Share

درج دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here