80 درصد تخفیف

| نرم افزار رایتینگ IELTS

Factual Information Questions

Factual Information Questions

خواندن این مطلب

8 دقیقه

زمان میبرد!

Factual Information Questions

قبلن در مقاله یی به معرفی بخش Reading تافل پرداختیم و انواع سوالات موجود در این بخش را فهرست کردیم (اگر این مقاله را هنوز نخوانده اید حتمن آن را بخوانید). در این مقاله به بررسی اولین نوع از این سوالات، یعنی Factual Information Questions، یا به فارسی «یافتن عبارت صحیح اساس حقایق موجود در متن» خواهیم پرداخت.

قبل از هر چیز فایل صویتی ذیل را گوش بدهید و بعد متن مقاله را بخوانید:

Factual Information Questions
(یافتن پاسخ براساس حقایق موجود در متن)

در این نوع سوالات از شما خواسته می شود تا جواب را بر اساس اطلاعات و حقایقی که به صورت دقیق و آشکار در متن قرار داده شده شناسایی کنید. این اطلاعات می تواند شامل ایده های اصلی یا رئوس مطالب، جزئیات تشریح کننده و توضیح دهنده ی رئوس مطالب، و یا تعریفات و معانی ایده های اصلی مطرح شده باشد.

این سوال ها به 2 شکل می توانند عنوان شوند:

الف: عبارت صحیح (Factual Information Questions)

ب: عبارت غلط (Negative Factual Information Questions)

در این مقاله فقط به توضیح و بررسی سوالات عبارت صحیح خواهیم پرداخت.

الف: عبارت صحیح (Factual Information Questions)

در این نوع سوالات 3 گزینه ی غلط یا ناقص، و یا حاوی اطلاعاتی که اصلن در متن مطرح نشده؛ و یک گزینه درست و کامل وجود دارد. شما باید گزینه ی درست و کامل را پیدا کنید.

در هر متن تافل بین 3 الی 6 عدد از این نوع سوال وجود دارد.

صورت سوالات Factual Information Questions

صورت این نوع سوالات معمولن با چنین عبارت هایی شروع می شد:

  • According to the paragraph, which of the following is true of X?
  • The author’s description of X mentions which of the following?
  • According to the paragraph, X occurred because . . .
  • According to the paragraph, X did Y because . . .
  • According to the paragraph, why did X do Y?
  • The author’s description of X mentions which of the following?

مثال سوالات نوع Factual Information Questions

ابتدا نمونه سوال ذیل را بخوانید:

According to paragraph 1, which of the following is true about autotrophs?

A. They use a chemical process to produce their own food.

B. They require plant matter in order to survive.

C. They need producers to provide them with carbon.

D. They do not interact with other organisms in the food chain.

 

حالا این پاراگراف را که بخشی از یک متن کامل و اصلی تافل است بخوانید و سعی کنید جواب را پیدا کنید. سپس توضیحات روش پاسخگویی به این نوع سوالات و تکنیک های آن را بخوانید.

Organisms that are capable of using carbon dioxide as their sole source of carbon are called autotrophs (self-feeders), or producers. These are the plants. They chemically fix carbon through photosynthesis. Organisms that depend on producers as their carbon source are called heterotrophs (feed on others), or consumers. Generally these are animals. From the producers, which manufacture their own food, energy flows through the system along a circuit called the food chain, reaching consumers and eventually detritivores. Organisms that share the same basic foods are said to be at the same trophic level. Ecosystems generally are structured in a food web, a complex network of interconnected food chains. In a food web, consumers participate in several different food chains, comprising both strong interactions and weak interactions between species in the food web.

 

نحوه ی پاسخ دادن به سوالات نوع Factual Information Questions

برای جواب دادن یه این سوال ابتدا صورت سوال و گزینه های داده شده را می خوانیم، و بعد کل پاراگراف را اسکن می کنیم (در مورد نحوه ی اسکن کردن متن به مقاله ی مرتبط با آن در بخش مهارت های آکادمیک مراجعه کنید). هر جا به سوژه یی که راجع به آن سوال شده برخوردید توقف کنید و جمله ی قبل و بعد از آن را با دقت بیشتری دوبار بخوانید.

در این مورد سوژه ی خواسته شده autotrophs است. پس جمله ی قبل و بعد از این عبارت می شود:

“Organisms that are capable of using carbon dioxide as their sole source of carbon are called autotrophs (self-feeders), or producers. These are the plants. They chemically fix carbon through photosynthesis.”

برای جواب دادن به این سوال دانستن همین اطلاعات کافی است، اما لازم است تا به خواندن کل پاراگراف ادامه بدهید؛ چرا که بعضن دو گزینه که کمی به هم شباهت دارند به شما داده می شود و ممکن است شما دچار اشتباه بشوید. باید در خاطر داشته باشید تا هیچ گزینه یی را به صرف اینکه کلمه یا عبارتی از متن را شامل می شوند انتخاب نکنید. لازم است تا هر گزینه را به نوبه ی خود بررسی کنید. مطمئن باشید این کار اتلاف وقت نیست، چرا که خواندن و فهمیدن هر چه بهتر هر پاراگراف به شما در پاسخ دادن به سوالات بعدی کمک می کند_ خصوصن در سوال هایی که از شما خواسته می شود متن را خلاصه کنید (در ادامه توضیح خواهیم داد).

در مورد این سوال، گزینه ی صحیح A است، چرا که بقیه ی موارد یا غلط هستند، و یا اصلن در این پاراگراف به آن ها پرداخته نشده.

 

مثال دوم برای سوالات نوع Factual Information Questions

به مثال دیگری از این نوع سوال توجه کنید:

According to paragraph 3, how did scientists determine that a large meteorite had impacted Earth?

  1. They discovered a large crater in the Yucatán region of Mexico.
  2. They found a unique layer of sediment worldwide.
  3. They were alerted by archaeologists who had been excavating in the Yucatán region.
  4. They located a meteorite with a mass of over a trillion tons.

در صورت این سوال به طور اکد و آشکار از ما نپرسیده که کدام گزینه راجع به عبارت مطرح شده صحیح است، بلکه پرسیده «محققین چطور توانستند تشخیص دهند که شهاب سنگی به زمین برخورد کرده بود؟» اما این تفاوتی در نوع سوال ایجاد نمی کند. سوال همچنان از ما می خواهد که گزینه یی صحیح را براساس مطالب و حقایقی که آشکارا در مطرح توصیف شده انتخاب کنیم.

حالا متن را بخوانید و جواب را انتخاب کنید:

The body that impacted Earth at the end of the Cretaceous period was a meteorite with a mass of more than a trillion tons and a diameter of at least 10 kilometers. Scientists first identified this impact in 1980 from the worldwide layer of sediment deposited from the dust cloud that enveloped the planet after the impact. This sediment layer is enriched in the rare metal iridium and other elements that are relatively abundant in a meteorite but very rare in the crust of Earth. Even diluted by the terrestrial material excavated from the crater, this component of meteorites is easily identified. By 1990 geologists had located the impact site itself in the Yucatán region of Mexico. The crater, now deeply buried in sediment, was originally about 200 kilometers in diameter.

 

پاسخ و توضیحات مثال دوم برای سوالات نوع Factual Information Questions

جواب این سوال در همین جمله از متن مشخص است:

” Scientists first identified this impact in 1980 from the worldwide layer of sediment deposited from the dust cloud that enveloped the planet after the impact”.

 اما جهت تمرین، بیایید از روش حذف کردن گزینه های غلط استفاده کنیم:

گزینه ی A می گوید دانشمندان حفره یی را در مکزیک کشف کردند؛ این گزینه غلط است چراکه کشف این حفره 10 سال بعد کشف لایه یی از گرد و خاک ناشی از برخورد شهاب سنگ بود. گزینه ی B می گوید عده یی از محققانی که در مکزیک مشغول به کار بودند آن ها را از این پدیده آگاه کردند؛ این گزینه آشکارا غلط است چرا که اصلن در متن به چنین چیزی برخورد نکردیم. گزینه ی D می گوید، آن ها خود شهاب سنگ را پیدا کردند؛ که باز هم غلط است چرا که حجم و اندازه ی شهاب سنگ مفروض بر اساس حدس و گمان سنجیده شده و اصلن کسی خود شهاب سنگ را ندیده. بنابراین، تنها گزینه ی B می ماند که دقیقن به جمله یی که از متن انخاب کرده ایم دلالت دارد.

 

نظرات و سوال های خود را کامنت کنید.

درباره نویسندهنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبطدسته بندی مطالب

محصولات جدید

جستجو کنید ...

تبلیغات