80 درصد تخفیف

| نرم افزار رایتینگ IELTS

 • سوال های تنظیم مطالب – Organization Questions

  سوال های تنظیم مطالب

  خواندن این مطلب

  5 دقیقه

  زمان میبرد!

  سوال های تنظیم مطالب – Organization Questions

  در این مقاله به بررسی و تشریح کامل ششمین نوع انواع سوال های بخش لیسنینگ تافل، یعنی Organization Question، یا به فارسی «سوال های تنظیم مطالب» خواهیم پرداخت، مثال خواهیم زد، و تکنیک و روش پاسخ گویی به آن را توضیح خواهیم داد.

  در مقاله ی معرفی کامل بخش Listening تافل، به تفصیل تمام جزئیات این بخش از آزمون را تشریح کردیم و توضیح دادیم. همچنین در مقاله ی معرفی انواع سوال های Listening تافل، توضیح دادیم که چطور همه ی 8 نوع سوالی که در بخش لیسنینگ تافل با آن ها مواجه می شوید در 3 دسته ی کلی سوال های درک مطلب پایه (Basic Comprehension Questions)، سوال های مفهومی (Pragmatic Understanding Questions)، و سوال های روابط بین مطالب (Connecting Information Questions)، تقسیم بدنی می شوند. با ما در توضیح اولین زیر مجموعه ی سوال های Connecting Information Questions، یعنی سوال های تنظیم مطالب همراه باشید.

  دیگر مقاله های مربوط به سوالات بخش Listening تافل را نیز در سایت آموزش زبان انگلیسی دلینگلیش بخوانید.

  Function (کارکرد عبارات) - انواع سوال های Listening آزمون تافل

   

  پیش از خواندن این مقاله خوب است ابتدا توضیحات شفاهی در فایل صوتی ذیل را گوش بدهید:

   

  Organization (تنظیم مطالب)

  در سوال های تنظیم مطالب، می بایست ساختار و نحوه ی بیان اطلاعات، یا تنظیم، ترتیب، و توضیح اطلاعات توسط استاد در یک سخنرانی (یا توسط گویندگان دیگری در یک مکالمه) را تشخیص بدهید. به عبارت دیگر، روش یا تکنیکی که استاد منظورش را تشریح می کند و به دانشجویان می فهماند را تشخیص بدهید.

  مثلن ممکن است از شما پرسیده بشود «استاد به چه نحوه یی اطلاعات را به کلاس ارائه کرد؟» و یا «استاد نظرش را چه طور راجع به موضوع بیان کرد؟» و جواب ها ممکن است شامل هر یک از این موارد باشد: با توجه به ترتیب زمانی وقایع؛ با ذکر مثال؛ با مقایسه؛ با ذکر روابط علت و معلولی؛ با سوال کردن از دانشجویان؛ با ذکر مراحل یک پروسه؛ با تعریف کردن تجربه یی شخصی؛ با طنز و شوخی؛ و غیره.

  این نوع از سوال ها راجع به سخنرانی ها متداول تر هستند تا مکالمه ها.

   

  صورت سوال های تنظیم مطالب (Organization)

  صورت این نوع سوال معمولن به شکل های ذیل است:

  • How does the professor organize/explain the information about X?

  • How is the discussion/lecture organized?

  • How does the professor organize the lecture/discussion?

  • Why does the professor discuss/mention/explain X?

   

  مثال برای سوال های نوع Organization (تنظیم مطالب)

  مثالی که در ادامه مشاهده می کنید از سخنرانی موجود در مقاله ی نمونه Listening تافل طرح شده؛ ابتدا به آن سخنرانی مراجعه کنید، و بعد سوال ذیل را بخوانید.

   

  Why does the professor mention a smeared bit of paint in a doorway in The Moonstone?

  A. To describe a mistake that Sergeant Cuff has made

  B. To show how realistically the author describes the crime scene

  C. To exemplify a pattern repeated in many other detective stories

  D. To illustrate the superior techniques used by the police

   

  تکنیک پاسخ گویی به سوال های نوع Organization (تنظیم مطالب)

  حین گوش دادن به سخنرانی ها به عبارت هایی دقت کنید که اشاره ها یا علامت هایی در مورد بیان سرفصل ها، ایده های اصلی، جزئیات، مثال، مقایسه، تناقض و تقابل، نتیجه گیری، و مواردی از این دست به شنونده می دهند. عبارت هایی که می تواند نشانگر هر یک از این موارد باشند را در جدول ذیل آورده ایم:

  Sequence words first, second, third, last, next, then, after that
  Continuity besides, also, in addition, moreover, likewise, furthermore
  Time and chronology before, during, after, since, now, at last, finally
  Exemplification for example, for instance, consider that, plus
  Cause and effect accordingly, because, as a result, resulting in, consequently, thus
  Contrast on the contrary, in contrast, however, that said, never the less, yet
  Emphasis obviously, of course, in fact, in deed, as a matter of fact, incredibly
  Concluding in conclusion, to summarize, finally, in short

   

   

  پاسخ مثال سوال های نوع Organization (تنظیم)

  گزینه ی صحیح، C می باشد؛ چرا که در حین سخنرانی، استاد به ویژگی های مشترک قهرمان های داستان، واین که چطور موارد جزئیی را متوجه می شوند که دیگران قادر به تشخیص آن ها نیستند اشاره کرد. لکه ی رنگ روی چهارچوب در هم یکی از همین جزئیات بود که استاد برای بیان مطلب فوق آن را مثال زد.

  درباره نویسنده  نظرات کاربران  دیدگاهتان را بنویسید

  مطالب مرتبط