آموزش گرامر Relative Clauses به طور کامل و جامع همراه با تمرین و نمونه سوال

این مقاله توسط محمدعلی هاشمی در تاریخ نوشته شده است و سطح این متن است.
مطالعه این متن نیازمند صرف دقیقه زمان می باشد.گرامر بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی relative clauses هستند که باید آن را به همراه  relative pronouns و انواع آن یاد بگیرید.

برای یاد گیری relative clauses حتماً باید انواع ان را بدانیم و مثال های فراوان و تمرین فراوان انجام دهیم تا به خوبی در ذهن ان را بسپاریم.

در آموزش زبان انگلیسی گرامر انگلیسی جایگاه ویژه ای دارد که باید به درستی به این نیاز پاسخ داد.

آموزش تضمینی زبان انگلیسی

دوره های آیلتس، تافل، مکالمه، گرامر

یادگیری زبان انگلیسی

 

انواع Relative Clauses

ConnectiveNon-definingdefining
داستان را ادامه می دهدوجودش ضرورتی نداردجمله به ان نیاز دارد
به کاما نیاز دارداطلاعات بیشتری می دههداگر فاعل جمله باشد غیر قابل حذف است
 به کاما نیاز داردبه کاما یا ویرگول نیاز ندارد
 می توان آن را از جمله حذف کرد 

 

مثال برای انواع  Relative Clauses

.Defining: That is the man who killed my aunt

.Non-defining: The room, which has large windows, was set on fire

.Connective: I told my secret to John, who told my story to everyone

 

Defining relative clause چیست؟

Relative clauses که برای روشن شدن مفهوم و منظور به کار می رود در جمله و نیاز به نشانه گذاری کاما ندارد و اسم بعد از خود را توصیف می کند می گویند.

آموزش گرامر defining relative clauses

.The man who is wearing glasses is my brother

در تصویر بالا چندین مرد وجود دارد که یکی از آنها برادر من است. اگر بگویم the man is my brother شما خواهید پرسید کدام مرد؟

برای اینکه از بین این کردان شما بتوانید تشخیص دهید چه کسی برادر من است از defining relative clause استفاده می کنیم.

همان طور که از اسمش بر می آید define یا identify میکند اسم بعد خودش را.

پس نمی توان آن را حذف نمود.

 

None-defining relative clauses چیست؟

non-defining relative clause آموزش گرامر

. The man, who is wearing jeans in the middle of picture, is my cousin

در تصویر بالا فقط یک مرد وجود دارد و اگر بگویم  the man is my cousin شکی به وجود نمی آید همه می دانند چه کسی را می گویم.

بنابر این who is wearing jeans in the middle of picture برای توضیح بیشتر آورده شده است که می تواند حذف شود و مشکلی هم در جمله به وجود نیاید.

 

Connective relative clause چیست؟

Pronoun های who, whom, whose, which با این نوع استفاده می شود.
به جمله زیر دقت کنید.

.I threw the ball to Ghazal, who threw it to Gholam

همان طور که در جمله بالا می بینید who threw it to Gholam  نه توضیح بیشتر است و نه توضیحی کلی است بلکه ادامه ماجرا است.

فراموش نباید کرد که قبل از این نوع relative clauses باید از کاما استفاده شود.

نکته: ممکن است گاهی نتوان تفاوت non-defining  و  connective را از یکدیگر تشخصی داد. اصلا مهم نیست نگران آن نباشید.

می توان relative pronoun  را به but/and جایگزین کرد بعد از آن از ضمایر فاعلی استفاده کرد.

 .I threw the ball to Ghazal and she threw it to Gholam

Relative pronouns کدام هستند؟

Why

.That’s (the reason) why I had never accepted his invitation

Where

.I was in the cinema where we dated for the first time

Who

.There over 1.5 million people who participate in IELTS exam annually

That

.This is the point that nobody knows

Whose

.This is the man whose car was parked in front of your house

Whom

.This is the boy whom I talked to before I purchased that rea estate

Which

.Those are the very books which I recommended to buy

When

.The accident happened when she came out the of the garage

What

.That was what I told you before you went on a safari

 

تمرین  Relative pronouns

 

.John, …………….. father you met yesterday, works for his family firm

.The city …………………. Muhammad Ali was born has been demolished by ISIS

………………….. I know about him is only his name

.She didn’t remember the time …………………… we had divorced

لطفا پاسخ صحیح را در کامنت ها بنویسید.

 

نکات تکمیلی و بسیار مهم  Relative Clauses

 

 

  1. در defining relative clauses اگر مفعول باشد می توان relative pronoun را حذف نمود و جمله را بدون تغییر نوشت.

  The man (whom) I met yesterday phoned me up

می توان whom را هم نوشت هم حذف کرد چرا که مفعول است.

 

  1. اگر در جمله بخواهیم از حرف اضافه preposition استفاده نماییم یا آن را قبل از relative clause می گذاریم یا در انتها.

اگر می خواهید رسمی باشد باید قبل از relative clause قرار بگیرد اما اگر رسمی نباشد در انتها قرار می گیرد.

 

(She is the woman to whom the bouquet was given. (formal

(She is the woman (who) the bouquet was given to. (informal

نکته: اگر بخواهیم preposition  را قبل از relative pronoun قرار دهیم باید و باید از whom استفاده کنیم و نه who

She is the woman to who the bouquet

 

نکته:اگر بخواهیم به مکانی اشاره کنیم و قبل از ان از حرف اضافه استفاده کنیم به جای where باید از which  استفاده کنیم.

 

.The area where I lived was prosperous

.The area in which I lived was prosperous

 

  1. با استفاده از عبارات زیر می توان به یک clause به طور کامل ارجاع کرد.

In which case

 as a result of which

by which time

 at which time

Since when

since which time

.I had left my wallet at home, in which case I had to return and pick it up

 

  1. برای اینکه کمی جمله سطح بالاتری بسازیم می توانیم از non-defining clause با of whom/ of which/ of whose به علاوه quantifier هایی مثل all/ both/ a majority استفاده کنیم.

 

.His brothers, all of whom were killed in the war, were doctors

 

نکته: می توان موارد بالا را نیز با superlative ها و comparative ها هم استفاده کرد.

.He had two sisters, the younger of whom was living abroad

 

  1. برای اجتناب از تکرار و داشتن جملاتی متنوع با ساختار جدید می توان به جای relative pronouns از participle clause استفاده کرد.

نکته: ING participle clauses می تواند به جای relative pronoun با افعال active جا به جا شود.

.A new road has been built, which bypasses the town

.A new road has been built, bypassing the town

 

نکته: اگر فعل relative clause مجهول باشد هم relative pronoun و هم فعل کمکی را می توان حذف کرد.

.The food (which was) cooked for dinner was eaten by my father

 

نکته: اگر در relative clause، relative pronoun وجود داشته باشد و فعل اصلی آن  to be  باشد هم relative pronoun  و هم فعل می توانند حذف شوند.

.The people (who were) tired of traffic decided to leave their cars in middle of the road

 

مثال های برگرفته از رایتینگ هایی که نمره ۸ به بالای آیلتس را دریافت کردند

.There are four main causes of farmland becoming degraded in the world today

They are entering a wider community where teachers and peer will have just as much influence as parents do at home

…Rising to almost 60 million tons after which it plateaued for about

تمرین relative clauses

. The boy_____________ won the race is called Simon

. That is the book ____________ I left on the bus

.This is the man _____________ rescued my daughter

.The letter ______________ I sent last week has only just arrived

.The lady ______________ keys we found gave us a reward

.The pen _____________ you lent me is similar to my father’s

.The man __________ kitten you found is very pleased

جواب ها را در کامنت ها قرار دهید.

 

 

 

آموزش گرامر Relative Clauses به طور کامل و جامع همراه با تمرین و نمونه سوال
۴.۳ (۸۵.۵۶%) ۳۶ vote[s]