آموزش گرامر Causative معلوم و مجهول وجه سببی با مثال,Have,Get,Make,Let,Help

0
1590
گرامر Causative وجه سببی افعال Have, Get, Make , Let, Help
تبلیغات در بزرگترین سایت آموزشی ایران دلینگلیش
تبلیغات در بزرگترین سایت آموزشی ایران دلینگلیش

شاید برای برخی گرامر Causative کمی دشوار باشد. در فارسی به آن وجه سببی می گویند که شاید کلمه دشوار تری باشد.

در آموزش گرامر زبان انگلیسی آموزش افعال و گرامر Causative در سطح Intermediate قرار می گیرد و در اواسط این سطح زبان اموزان باید با مثال های گرامر سببی آشنا شوند.

قصد داریم در اینجا کامل ترین مقاله در زمینه گرامر وجه سببی را برای شما اماده کنیم چرا که حتی در کتاب های گرامر هم به خوبی به آن پرداخته نشده و نواقص بسیاری دارد. اما در سایت دلینگلیش می توانید این گرامر را به طور دقیق و کامل بیاموزید.

آشنایی با گرامر Causative

لطفاً ویدیوی زیر را تماشا کنید و به دقت به جملات توجه کنید.

 

در جملات سببی فرد به صورت مستقیم عملی را انجام نمی دهند. بلکه کسی دیگری را برای انجام کار خود می گمارد.

در ویدیو بالا می بینید که افراد دیگری را استخدام می کنند یا به کار می گیرند که کاری را برایشان انجام بدهند.

به عبارت دیگر همان طور که از اسم فارسی و انگلیسی به نظر می آید یعنی اینکه باعث شویم کسی کاری را انجام بدهد. که در فارسی به آن وجه سببی و در انگلیسی به آن Causative می گویند.

انواع افعال Causative

معتقدم که افعال سببی انواعی دارند شاید در کتاب های گرامری چیزی در این باره گفته نشده باشد.

برخی از افعال Causative اصلی هستند و برخی دیگر شبه Causative  می باشند.

 

افعال Causative اصلی

Make, Get , Have

این ها افعال اصلی هستند که طبق قوانین و فرمولی خاص در جمله از آن استفاده می کنیم که در ادامه همین مقاله به انها خواهسیم پرداخت.

 

افعال Semi-Causative

Let, help, keep

من اسم این افعال را شبه سببی می گذارم. چرا که خیلی هم سببی نیستند مثلا در Let عمل خاصی انجام نمیگیرد و یا حتی Help  هم از نظر گرامری خیلی سببی نیست.

برای سادگی کار ما تمام افعال را Causative  می نامیم.

Allow, permit, cause, force هم می تواند به زور در این گروه قرار داد.

 

فعل Causative Make

گرامر Causative مثال برای جملات وجه سببی my wife made me wash the dishes

در این نوع از فعل Make دو حالت وجود دارد یا فردی فرد دیگر را باعث کاری می کند و یا فردی روی چیزی تاثیر می گذارد.

اگر کسی را وادار به انجام کاری کنیم از فعل Make استفاده می کنیم.

(Subject + Make + Someone + Verb (bare infinitive

 

.His mother made him wash his socks

.My mother always makes me clean my room

.My wife’s mother made me buy a house for her daughter

 

مقاله زیر را به هیچ وجه از دست ندهید  آموزش گرامر Relative Clauses به طور کامل و جامع همراه با تمرین و نمونه سوال

همین طور که می بینید در اول جمله فاعل قرار دارد، بعد از آن از کلمه Make استفاده می کنیم بعد از آن هم نام کسی که مجبور به کاری شده است را بیان می کنیم و بعد از آن فعل را به صورت ساده بیان می کنیم.

 

Subject + Make + Something + Verb bare infinitive

 

.I make the machine work

.They made car work properly

 

فعل Causative Get

از این فعل سببی برای اینکه کسی را معمولان متقاعد کنیم که کاری را انجام دهد استفاده می کنیم در این فعل زور و اجبار وجود ندارد.

Subject + Get + Someone + infinitive

.I get a mechanic to fix my car

.She got me to write a letter for her

.When I was at the university I got my classmates to do my homework

 

اگر به جای Someone شئی یا چیزی باشد ماجرا کمی متفاوت می شود و ساختار جمله کمی تغییر میکند.

Subject + Get + Something + Participle

.She got her car fixed

.They want to get their house painted by the end of summer

.He gets his book published

.The book got me thinking about ontology and the origin of this world

 

 

فعل Causative Have

فعل Have هم برای فرد به کار می رود هم برای اشیاء. اگر بدهیم کسی کاری را برای ما انجام بدهد از فعل سببی Have استفاده می کنیم.

(Subject + Have + Someone + Verb (bare infinitive

.I have Ghazal wash the dishes

.Teacher had the students study very hard

.They had the painter pain their house

برای استفاده از اشیاء

 

Subject + Have + Something + Participle

.I want to have my teeth filled before I immigrate

.They have their house cleaned

 

فعل Causative Let

گرامر Causative مثال برای فعل Let وجه سببی

برای اجازه دادن و اجازه گرفتن از Let  استفاده می کنیم.

(Subject + Let + Someone + Verb (bare infinitive

 

.My wife let me visit my friends every week

.The teacher let us cancel the class

.My father let me drive his car

Subject + Let + Something + Verb

 

You should let the car cool, then you will be able to open the engine

You should let the washing machine dry everything

They must let the windows open

 

فعل Causative Help

گرامر Causative فعل Help

اگر به کسی یاری برسانیم در انجام کاری از Help استفاده می کنیم.

 

Subject + Help + Someone + (to) Verb

 

.She helped me carry the stuff

.I helped my father to fix the air conditioning

آموزش گرامر Causative معلوم و مجهول وجه سببی با مثال,Have,Get,Make,Let,Help
۴.۳ (۸۵.۴۵%) ۳۳ vote[s]
از این مقاله خوشم آمده و می خواهم آن را به اشتراک بگذارم ☻
  • ۵
    Shares
تبلیغات در بزرگترین سایت آموزشی ایران دلینگلیش

درج دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here