آموزش ریدینگ زبان انگلیسی

تقویت Reading ریدینگ به تنهایی خیلی معنا ندارد و در کنار تقویت مهارت ها و موارد دیگر معنا پیدا می کند. در آموزش General English ریدینگ جایگاه مهم و حیاتی دارد.

منابع بسیار متنوع و خوبی وجود دارد که شما می توانید از آنها را برای بهبود مهارت Reading جنرال استفاده کنید.

یکی دیگر از فواید خواندن آن است که کلمات بسیار متنوعی رادر متن می آموزید.

همچنین در این بخش به آموزش ریدینگ خواهیم پرداخت و بهترین کتاب برای تقویت Reading را برای دانلود معرفی خواهیم کرد که می توانید  PDF آن ها را در همین بخش بیابید.

متن هایی وجود دارند نوشته شده توسط تیم تحریریه خودمان هستند که خواندن آنها را به شدت به شما پیش نهاد  می کنم.

هم چنین ترجمه متون را برای سطوح پایین تر قرار می دهیم تا مشکلی در فهم ان ها نداشته باشید.

علاوه بر این تمرین های بسیار خوب و سوالاتی هم هستند که سطح فهم شما را مسنجد و می توانید به خوبی شاهد پیشرفت خود باشید.

دکمه بازگشت به بالا