80 درصد تخفیف

| نرم افزار رایتینگ IELTS

 • گند زدن به انگلیسی

  idiom and expression

  خواندن این مطلب

  3 دقیقه

  زمان میبرد!

  گند زدن به انگلیسی

  گند زدن به انگلیسی

   

  اولین راه و بی ادبانه ترین راه برای گفتن گند زدن یا خراب کردن به انگلیسی Fuck up است که به عنوان فعل استفاده می شود.

  البته Fuck-up اسم هست و به معنی خراب کاری است.

  Fuck up: something which doesn’t go right

  .I just fucked up once, and I will never hear the end of it

  همش يكبار خراب كردم، ديگه ول كن نيستند. گير دادنشون تمومى نداره.

  Fuck-up (n): a serious problem

  .It’s been one fuck-up after another since she took charge

  از وقتی اون خانوم اومد روی کار همه چی فنا رفته محسوب میشه.

   

   

   

  Screw up: completely mismanage in a situation. Or to fail at something

  screw-up(n) : a situation in which you do something badly or make a big mistake

  There’s been a screw-up with our hotel reservation

  تو هتل ما تمام رزرها به هم ریخته.

  Mess up: spoil something

  خراب كردن

  Mess-up (n): something that has been done badly

  He made a real mess-up of the sales figures

  screw up meaning

  Foul-up: an occasion when something is spoiled by a stupid mistake

  This investigation has been mismanaged right from the start – I’ve never seen such a foul-up

  تحقیقات از همان ابتدای کار دچار سوء مدیریت شد، تا کنون چنین خرابکاری ندیده بودم.

  In your country everything is a full-up

  تو کشور شما همه چیز داغونه.

   

   

  Women are like this, pamper them for decades just once do not spoon-feed them you will screw up the whole decades

  زنا اینجورین که اگه سالها نازشونو بکشی فقط کافیه یه بار بی محلی کنی دیگه همه چی خراب میشه.

   

   The newbie mechanic worked on my car for hours, but at the end he fucked up my car

  مکانیک ناشی ساعت ها رو ماشینم کار کرد اما آخر زد همه چیو خراب کرد.

   

  If you make any mistakes while negotiating with a company, you will mess up the whole contract

  در زمان مذاکره اگر اشتباه کنی تمام قرارداد رو از بین بردی.

  درباره نویسنده  نظرات کاربران  دیدگاهتان را بنویسید

  مطالب مرتبط