80 درصد تخفیف

| نرم افزار رایتینگ IELTS

 • قید تکراردر زبان انگلیسی Adverb of Frequency

  adverb of frequency قید تکرار در زبان انگلیسی

  خواندن این مطلب

  5 دقیقه

  زمان میبرد!

  قید تکراردر زبان انگلیسی Adverb of Frequency

  از قید تکرار در زبان انگلیسی یا همان adverb of frequency برای مشخص کردن دفعات تکرار عملی استفاده می کنیم یا حتی می توانیم بگوییم اتفاقی هر چند وقت یک بار می افتاد.

  در آموزش زبان انگلیسی یکی از پایه ای ترین گرامر که باید به زبان آموزان آموخت همین قیود تکرار هستند.

   

  انواع Adverb of frequency در زبان انگلیسی

  در زبان انگلیسی دو نوع قید تکرار وجود دارد:

  1. Adverbs of Definite Frequency:

  قید هایی که زمان مشخصی را نشان می دهند از این دست هستند. مثال:

  …Daily, hourly, twice a week, four times a year, every month, everyday

  این قید ها معمولا در اول و آخر جمله قرار می گیرند.

   

  1. Adverbs of Indefinite Frequency

  قید هایی که زمان مشخص و دقیقی را اشاره نمی کنند. مثال:

  …Sometimes, rarely, usually

   

  لیست قید تکرار در زبان انگلیسی

  لیست قید تکرار در زبان انگلیسی

           always        

         usually                 often                  normally              occasionally     

   sometimes 

   seldom 

   never 

   hardly ever 

   constantly

   continually

   frequently   infrequently   intermittently 

   periodically

   rarely

   regularly  generally  now and then 

   almost never 

   eventually

   quarterly  weekly  later

   then

   

  جایگاه قید تکرار در زبان انگلیسی

  1. به زبان خیلی ساده قید تکرار قبل از فعل اصلی قرار می گیرد.

  Adverb + Main verb

  .I always watch TV in the morning

  .She never listens to music because she is a real Muslim

   

  1. بعد از فعل To be

  To Be + Adverb

  .He is always ill

  .We were never tired as break layers

   

  1. اگر از فعل کمکی در جمله استفاده کنیم (Have, can, must, could, would, might, will, should…) قید بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می گیرد.

  Auxiliary + Adverb + Main verb

   

  .He can never learn English

  .I have always been tired in my classes

   

  1. در جملات سوالی از Frequency adverb بعد از فاعل استفاده می کنیم.

  ?Does she Always wash the dishes

   

  1. قید های usually, often, sometimes, occasionally می توانند در ابتدای جمله قرار بگیرند.

  .Usually I go to swimming pool

  .Occasionally, they do not work up to this time

  1. در موارد inversion نیز قیود در ابتدای جمله قرار می گیرند.

  مثال برای قید های تکرار

   

  .She has never watched such a nice movie

  .They are always awake by 6am

  .Sometime, I have lunch with my ex-wife

  .He had never finished his projects before he was fired

  .Jerry doesn’t usually understand the situation

  نکته: گاهی ممکن است  sometimes و often را در اخر جمله قرار دهیم که در این صورت معمولا  برای often  همراه با  very  یا quite  استفاده می شود.

  He walked quite often

  I didn’t visit my GF very often

  تمرین برای قیود تکرار انگلیسی

   

  Read the sentences and underline the correct one

  a.

  I go always to the park at the weekend

  I always go to the park at the weekend

  Always I go to the park at the weekend

  b.

  I watch sometimes cartoons on TV

  I sometime watch cartoons on TV

  I sometimes watch cartoons on TV

  c.

  My sister doesn’t usual play football after dinner

  My sister doesn’t usually play football after dinner

  My sister doesn’t play usually football after dinner

  d.

  My best friend never says bad things about me

  My best friend says never bad things about me

  My best friend says always bad things about me

  e.

  My teacher always gives us homework

  My teacher all way gives us homework

  My teacher gives us always homework

   

  لطفا پاسخ صحیح را در کامت ها قرار دهید.

  درباره نویسنده  نظرات کاربران  • who am i?
   مهمان

   سلام من درمورد جایگیری زمان و مکان در جمله مشکل دارم.مثلا دیروز ساعت 9 شب در ساحل قدم میزدم

  • Hadi.Gasemi
   مهمان

   سلام در قید ها قید مکان جلو تر از قید زمان می اید
   i was walking in the street late at night.

  دیدگاهتان را بنویسید

  مطالب مرتبط