General Englishآموزش لغات انگلیسی

کلمات مشابه در انگلیسی – Homonym و Heterophone

در این پست به معرفی هومونیم (Homonyms)، یا کلمات هم آوا یا با دیکته (هجی) مشابه متداول در زبان انگلیسی را معرفی خواهیم کرد.

هومونیم (Homonym) ها چه هستند؟

کلمه ی Homonym که از زبان یونانی باستان وارد زبان انگلیسی شده از دو بخش Homo به معانی «هم» یا «همانند»، و Nym به معنای «نام» تشکیل شده. بنابراین می توان آن را به فارسی کلمه های هم نام یا همانند ترجمه کرد.

نوشته های مشابه

هومونیم ها کلماتی هستند که یا تلفظ مشابه یا تقریبن مشابه اما با معنای مختلفی دارند، نظیر:

Ad / Add

Dew / Do / Due

یا دیکته یا هجی (Spell) مشابه یا تقریبن مشابه اما با معنای مختلفی دارند، نظیر:

Pole (تیرک) / Pole (قطب)

Belle (زن زیبا) / Bell (زنگ)

هتروفون (Heterophone) ها چه هستند؟

دسته ی دیگری از کلمات مشابه هم وجود دارند که عینن مثل نوشته می شوند، اما علاوه بر معنای متفاوت، تلفظ متفاوتی هم دارند، نظیر:

Read [riːd] (خواندن) / Read [rɛd] (گذشته و جز سوم فعل خواندن)

Live [lɪv] (زندگی کردن) / Live [laɪv] (زنده)

به این دسته از کلمات هتروفون (Heterophone) گفته می شود.


در دسته ی کلمات مشابه هم به هومونیم ها خواهیم پرداخت و هم به هتروفون ها. در مقاله های مجزا که به مرور در این دسته قرار می گیرند کلمات مشابه متداول در انگلیسی را معرفی و بررسی خواهیم کرد.

سینا قاسمی

I am a graduate of English language & literature; and a writer and teacher. My burning passion is writing _any genre of writing, from educational content to literature. I publish my literary works on my personal website at Sinarium.com, but I also work with Delinglish.com regarding content designing and training. ■ فارغ التحصیل رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی؛ و نویسنده و مدرس هستم. انگیزه ی اصلی ام در زندگی نوشتن است _هر نوع نوشته یی، از محتوای آموزشی گرفته تا ادبیات. نوشته های ادبی ام را در وبسایت شخصی ام منتشر می کنم، ولی در عین حال با وبسایت دلینگلیش در زمینه ی تولید محتوا و آموزش همکاری می کنم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا