۱۱ English Accents from around the world

این مقاله توسط محمدعلی هاشمی در تاریخ نوشته شده است و سطح این متن است.
مطالعه این متن نیازمند صرف دقیقه زمان می باشد.۱۱ English Accents from around the world

یکی از موارد آموزش زبان انگلیسی یادگیری Accent و یا لهجه می باشد که شما می توانید به انتخاب خود یکی از لهجه های استاندارد دنیارا انتخاب کنید.

 

11 English Accent from around the world

به یازده لهجه مختلف انگلیسی از سراسر جهان گوش دهید. و از متن های زیر بخوانید.

The Welsh English Accentthe southern English Accent Australian English Accent Australian English Accent1The posh English accenthe New York English AccentThe Scottish English AccentThe Canadian English AccentHow to speak with Canadian Accenthow to speak with liver pool AccentThe Cockney English accentthe cockney English AccentThe American English Accentthe Irish English AccentStandard English pronounciationStandard English

برای دانلود اکسنت های بیشتر میتوانید به سایت Dialectsarchive مراجعه کنید.

۱۱ English Accents from around the world
۵ (۱۰۰%) ۴ vote[s]