ساختار آزمون PTE

این مقاله توسط The Bluest Sea در تاریخ نوشته شده است و سطح این متن است.
مطالعه این متن نیازمند صرف دقیقه زمان می باشد.در مقاله ی قبلی برای شما از آزمون PTE سخن گفتیم و دورنمایی کلی از مضمون، روش های ثبت نام، محل های برگزاری آزمون و اطلاعات جامع امتحان را ارائه کردیم. اما اکنون می خواهیم به ساختار و قالب کلی آزمون بپردازیم و ببینیم که در آزمون دقیقا چه مطالبی و به چه شکلی از شما خواسته می شود.
حال تصمیم داریم که نگاهی عمیق تر به هر کدام از این زیر مجموعه ها داشته باشیم.

Speaking & Writing

(۷۷ الی ۹۳ دقیقه)

Personal Introductionدر این بخش ۳۰ ثانیه برای معرفی خود فرصت دارید که نمره دهی نمی شود۱ دقیقه
Read Aloudیک متن بر روی صفحه مانیتور ظاهر می شود و شما باید آن را بلند در میکروفن بخوانید تا صدای شما ضبط شود.۳۰-۳۵ دقیقه
Repeat Sentenceبعد از گوش دادن به یک متن کوتاه چند کلمه ای باید آن را تکرار کنید.
Describe Imageیک عکس بر روی صفحه مانیتور ظاهر می شود و شما باید نکات اصلی آن را در مدت ۴۰ ثانیه توصیف کنید.
Re-tell Lectureبعد از گوش دادن به یک فایل صوتی و یا تماشای یک ویدئو، باید نکات اصلی آن را به صورت خلاصه در ۴۰ ثانیه بیان کنید.
Answer Short Questionبعد از گوش دادن به یک سوال باید با یک یا چند کلمه به آن پاسخ دهید.
Summarize Written Questionبعد از خواندن یک متن آکادمیک، باید نکات اصلی آن را در یک جمله با تعداد کلمات بین ۵ تا ۷۵ کلمه خلاصه کنید. از این سوال بین یک تا سه عدد ممکن است در امتحان گنجانده شود که برای پاسخگویی به هر یک ۱۰ دقیقه فرصت داده می شود.۱۰ دقیقه
Essayیک مقاله آکادمیک بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه باید نوشته شود.۲۰ دقیقه

Reading

(۳۲ الی ۴۱ دقیقه)

Multiple-choice. choose single answerپس از خواندن یک متن باید به یک سوال چند گزینه ای که تنها یک پاسخ صحیح دارد پاسخ دهید.۳۲-۴۱  دقیقه
Multiple-choice. choose multiple answersپس از خواندن یک متن باید به یک سوال چند گزینه ای که بیش از یک پاسخ صحیح دارد پاسخ دهید.
Re-order paragraphsچند باکس متن دار بر روی صفحه مانیتور با ترتیب بهم ریخته ظاهر می شوند که از شما خواسته شده که آنها را به ترتیب صحیح مرتب کنید.
Reading: Fill in the blanksیک متن با تعدادی جای خالی نمایش داده می شود که باید جای خالی ها با استفاده از گزینه های ارائه شده که تعداد آن ها بیشتراز تعداد جای خالی ها است، پر شوند.
Reading & writing: Fill in the blanksیک متن با تعدادی جای خالی نمایش داده می شود که هر جای خالی باید با استفاده از گزینه های ارائه شده مخصوص همان جای خالی پر شوند.

Listening

(۴۵ الی ۷۵ دقیقه)

Summarize spoken textپس از گوش دادن به یک فایل صوتی باید نکات اصلی آن را در قالب یک متن بین ۵۰ تا ۷۰ کلمه خلاصه کنید.۲۰-۳۰ دقیقه
Multiple-choice. choose multiple answersپس از گوش دادن به یک فایل صوتی باید به یک سوال چند گزینه ای که بیش از یک پاسخ صحیح دارد پاسخ دهید.۲۳-۲۸ دقیقه
Fill in the blanksیک متن با تعدادی جای خالی نمایش داده می شود که این جاهای خالی باید با استفاده از اطلاعاتی که هنگام گوش دادن به یک فایل صوتی داده می شود، پر شوند.
Highlight correct summaryپس از گوش دادن به یک فایل صوتی، باید بهترین گزینه که خلاصه ای صحیح از آن متن می باشد را انتخاب کرد.
Multiple-choice. choose single answerپس از گوش دادن به یک فایل صوتی باید به یک سوال چند گزینه ای که تنها یک پاسخ صحیح دارد پاسخ دهید.
Select missing wordبعد از گوش دادن به یک فایل صوتی باید گزینه ای را که شامل یک یا تعدادی کلمه است و متن را کامل می کند انتخاب کرد.
Highlight incorrect wordsیک متن نمایش داده می شود که باید همزمان با گوش دادن به یک فایل صوتی، کلماتی که میان فایل صوتی و متن نمایش داده شده تفاوت دارند را همان زمان انتخاب کرد.
Write from dictationبعد از گوش دادن به یک متن چند کلمه ای باید متن شنیده شده را تایپ کرد

 

یک بار دیگر، نمونه ای از کارنامه های PTE را برای شما در اینجا ارائه می دهیم.

در اینجا نیز همانطور که ملاحظه میفرمایید، در کارنامه دو نوع نمره به نام های communicative skills و enabling skills به داوطلب داده می شود. بخش اول مربوط به مهارت های ۴ گانه آزمون های زبان هستند که مانند آیلتس و تافل می باشد. بخش مربوط به enabling skills مربوط به مهارت هایی هستند که برای ارائه به اداره مهاجرت و دانشگاه اهمیتی ندارند اما می توانند به داوطلب کمک کنند تا نقاط ضعف و قوت خود را در این آزمون بشناسد. این مهارت ها شامل گرامر، روان خواندن، تلفظ صحیح، اسپلینگ صحیح، تنوع لغات و مهارت های نگارشی می باشند.

در اینجا می توانید مقایسه ی نمره ی این آزمون را با آزمون های آیلتس و تافل جهت معادل سازی ببینید.

اگر این مطلب برایتان جالب بود، آن را به اشتراک بگذارید و با نظرات خود به ما در بهبود تولید محتوا کمک کنید!

ساختار آزمون PTE
۴.۹ (۹۷.۱۴%) ۷ vote[s]