آموزش گرامر آینده در گذشته برای زبان آموزان Intermediate

این مقاله توسط محمدعلی هاشمی در تاریخ نوشته شده است و سطح این متن است.
مطالعه این متن نیازمند صرف دقیقه زمان می باشد.

در آموزش گرامر زبان انگلیسی شاید درک صحیح از گرامر آینده در گذشته برای ایرانی ها کمی دشوار باشد چرا که همچین چیزی در زبان فارسی وجود ندارد.

در این مقاله به آموزش زمان آینده در گذشته خواهیم پرداخت.

گرامر آینده در گذشته به زبان ساده

لطفاً متن زیر را با دقت بخوانید:

What year is it

It is 2019

What are your new resolutions

I am going to study English

I am going to become a DJ

I am going to be more compassionate with people

I am going to serve my country

These are all your plans for the future

Imagine you have a plan to become a DJ by 2025

Imagine you have a plan to establish an NGO by 2025

Now it is 2025. You are thinking about your plans that you had in 2019

In 2019 you were going to study English. but you didn’t

In 2019 you were going to become a DJ. But now you are a dentist

You were going to be more compassionate but you have killed 3 people let’s say

You were going to serve your country but after the sanctions you escaped to Canada

In 2019 you thought you would be a DJ by 2025. But now that it is 2025 you are a Dentist

You thought you would serve your country but now in 2025 you are in Canada

کاربرد آینده در گذشته

کاربرد آینده در گذشته would was were going to

همان طور که در جملات بالا مشاهده می کنید.

می بینید که فردی در سال ۲۰۱۹ اهدافی برای آینده خود داشته و بعد از گذشته ۶ سال به سال ۲۰۱۹ وقتی فکر میکند و درباره اهداف خود در گذشته فکر می کند از دو ساختار استفاده کرده است.

Was/were going to

Would

کاربرد was/were going to

was and were آینده در گذشته

همان طور که در مقاله going to  توضیح دادیم از این ساختار برای اهداف آینده ساتفاده می کنیم.

حالا اگر بخواهیم در باره اهدافی که سال ها قبل داشتیم صحبت کنیم از ساختار was/were going to استفاده می کنیم.

She was going to get married, but she ended up being single for rest her life

My mom was going to choose a good wife for me in which she failed

They were going to make a utopia for the people, but they turned the country to a prison

They were going to increase the price of fuel. What happened

I was going to become a writer by the age of 15. But now I am an English teacher

My parents were going to get divorced, but they didn’t want to make us have single parent they refused to do that

کاربرد would

همان طور که می دانید برای اشاره به آینده ساده از will استفاده می کنیم. برای اینکه will  را گذشته کنیم در زمان های مختلف آن را به would  تغییر می دهیم.

I always thought I would become an astronomer when I grow up. But now I am a psychologist

They thought she would never be able to talk but now she is one the most talkative girls whom I know

They promised that they would make more job opportunities for young people

We believed that there would be another world war by the end of 2018

خلاصه گرامر آینده در گذشته

فرض کنید امثال می خواهید برای ۲ سال آینده خود برنامه ریزی کنید. بعد از گذشته دو سال میخواهید درباره برنامه هایی که در سال ۱۳۹۷ ریخته اید صحبت کنید از was/were going to  و would  استفاده می کنیم.

 

لطفا برای تمرین در کامنت ها مثال های خود را همراه با توضیح برای ما ارسال کنید تا در موردآینده در گذشته به شما بیشتر راهنمایی کنیم.

آموزش گرامر آینده در گذشته برای زبان آموزان Intermediate
۴.۳ (۸۵.۴۵%) ۲۲ vote[s]