Lexis

یادگیری اصطلاحات و عبارات در تمام مهارت های انگلیسی تاثیر بسیار زیادی دارد.بنابر این باید با دقت و ظرافت بسیاری به آموزش آن پرداخت.بهترین و به روز ترین اصطلاحات را می توانید در این بخش بیابید اصطلاحات روزمره ای که اصلا تکراری نیستند و منحصرا در سایت ما قرار میگیرند.

- Advertisement -

محبوبترین پست ها

بهترین ها