An analysis of “The Emperor of Ice-cream” by Mohammad Sadegh Balouchi

0
603
تبلیغات در بزرگترین سایت آموزشی ایران دلینگلیش

An analysis of “The Emperor of Ice-cream” by Mohammad Sadegh Balouchi

تبلیغات در بزرگترین سایت آموزشی ایران دلینگلیش

analysis of the emperor of ice-cream

Call the roller of big cigars”
The muscular one, and bid him whip
In kitchen cups concupiscent curds
Let the wenches dawdle in such dress
As they are used to wear, and let the boys
Bring flowers in last month’s newspapers
Let be be finale of seem
The only emperor is the emperor of ice-cream

Take from the dresser of deal
Lacking the three glass knobs, that sheet
On which she embroidered fantails once
And spread it so as to cover her face
If her horny feet protrude, they come
To show how cold she is, and dumb
Let the lamp affix its beam
“The only emperor is the emperor of ice-cream

 

 

The emperor of ice-cream is a multifaceted poem, which for all it imagery, signifies the eventuality of death. On the one hand, we are invited to witness a wake which is held for a deceased lady, while there is an undercurrent of hustling and bustling, prepping ice-cream for the attending guests. Furthermore, Wallace has juxtaposed carnal desires alongside death to show us the ordinary existence of lusting after worldly desires won’t last long and the finale of the human act comes when it is time to depart this world. It is interesting to note that Wallace is alluding to ” The Emperor’s New Cloth” as an aha moment so to speak to suggest death should evoke some epiphany in us. The Persian poet Hafez says a mouthful in his sonnets when he likens the ghost of human beings to a fowl which has been trapped inside a cage, or when he describes the morbid life as a veil, which when lifted, gives away the truth, which is not as it has always seemed to be. Consequently, the muscular guy who works as a cigar maker should take heed when he is called upon to go whip the milk to make ice-cream that one day his turn will come to depart this world, so should the wenches who strut their stuff, so should the young guys who are bringing flowers for the dead lady and thinking they are invincible. On the other hand, most critics have been confounded by the cacophony of words such as “concupiscent” to describe curd or “horny” to describe the feet of the deceased. However, Wallace means to hammer it in us that this is the property of the flesh, that our wants and desires are perforce tainted with disease

 

شعرى که امروز براتون در نظر گرفتم اثر والس استیونز شاعر و نویسنده امریکایى، تحصیل کرده دانشگاه هاروارد هست. او متولد سال ١٨٧٩ میلادى بود و در سال ١٩۵۵ وفات کرد. اسم شعر هست امپراطور یا سلطان بستنى. در این شعر استیونز زندگى دنیا را به بستنى تشبیه کرده که خیلى خوشمزه هست ولى به اندازه اب شدن همون بستنى دوام دارد و سلطان بستنى با اتمام اون باید سلطنت خود را رها کند.
Call the roller of big cigars
لوله کن سیگارهاى بزرگ را صدا کنید.
The muscular one, and bid him whip
اون تنومندشان را و از او بخواهید هم زند
In kitchen cups concupiscent curds

مقاله زیر را به هیچ وجه از دست ندهید  فیلم به انگلیسی چه می شود؟

Curd نوعى پنیر جز مواد اولیه بستنى
در لیوانهاى اشپزخانه پنیرکهاى شهوتى را.( در اینجا شاعر از لغتى استفاده کرده که در مورد خوشمزه بودن به کار نمى رود و خواسته خوردن را هم با شهوترانى در یک سطح قرار دهد براى همین از concupiscent استفاده کرده).

Let the wenches dawdle in such dress as they are used to wear, and let the boys bring flower in last month’s newspaper
بگذارید خانمها لباسهایى که به ان عادت دارند بپوشندو اینور و اون ور پلک بخورند و بگذارید پسرها گلهایشان را در روزنامه هاى ماه گذشته بیاورند.
Let be be finale of seem
بگذارید بودن پرده اخر ظاهر باشد
The only emperor is the emperor of ice-cream
تنها سلطان، سلطان بستنیست.
Take from the dresser of deal
Lacking the three glass knobs, that sheet on which she embroidered fantails once and spread it so as to cover her face.
از کمد کاج اون پارچه اى که سه دکمه شیشه اش گم شده و روز گارى روى ان کبوتر گلدوزى کرده بود بیاورید و روى صورت او بکشید.
در این قسمت شعر استیونز به زندگى به چشم جسد مرده یک زن نگاه مى کند که روزگارى روح در بدن عادت مى کند و روزمره گى باعث مى شود فراموش کنیم که روزى مانند این زن که مرده است ما هم خواهیم مرد و همه کارهاى مان مانند این گلدوزى کبوتر که این زن انجام داده به هنگام مرگ روى صورتمان خواهند گذاشت.

If her horny feet protrude, they come to show how cold she is, and dumb.
اگر پاهاى شهوانیش بیش از حد بیرون است، حالا دیگر نشان از این دارد چقدر سرد وگنگ بوده.
( باز هم استیونز به زندگى به چشم یک جسد مرده زن نگاه مى کند که با اتمام زندگى حماقت و بى روحى ان تازه معلوم مى شود.
Let the lamp affix its beam
بگذارید نور لامپ روى جسد بیافتد
The only emperor is the emperor of ice-cream
تنها سلطان، سلطان بستنیست.

An analysis of “The Emperor of Ice-cream” by Mohammad Sadegh Balouchi
۵ (۱۰۰%) ۲ vote[s]
از این مقاله خوشم آمده و می خواهم آن را به اشتراک بگذارم ☻
  • ۱
    Share
تبلیغات در بزرگترین سایت آموزشی ایران دلینگلیش

درج دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here