خانه نویسندگان پست های The Bluest Sea

The Bluest Sea

7 پست 2 نظرات
دریا هستم. دانش آموخته ی رشته ی ادبیات انگلیسی. و شاید در آینده بشم بهترین معلم زبان در کل Universe ^___^

معرفی آزمون PTE

- Advertisement -

محبوبترین پست ها

How to be a good writer

PTE Writing

Reading

When I landed in Vancouver

معرفی آیلتس

بهترین ها